Vďaka technickým možnostiam nášho obrábacieho centra dokážeme vytvoriť takmer akýkoľvek tvar.
Môžeme pre nášho zákazníka navŕťať otvory pre závesy, kolíky, excentre, spoje pracovných dosiek a podobne.